სტუმრად პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში (VII ა და VII დ კლასები)
სტუმრად პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში (VII ა და VII დ კლასები)