ექსკურსია ბოლნისში (7-ა 7-დ კლასი)

ექსკურსია ბოლნისში (7-ა 7-დ  კლასი)