სტუმრად პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში (VII ა და VII დ კლასები)

სტუმრად პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში (VII ა და  VII დ კლასები)