2014 წლის დეკემბერში ჩატარდა სანიმუშო ტესტი მათემატიკაში

2014 წლის დეკემბერში ჩატარდა სანიმუშო ტესტი მათემატიკაში