დემირელის მოსწავლეების დაჯილდოვება საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადაში

დემირელის მოსწავლეების დაჯილდოვება საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადაში