შემეცნებითი ვიზიტი საქართველოს პარლამენტის სასახლეში

შემეცნებითი ვიზიტი საქართველოს პარლამენტის სასახლეში