თბილისის დემირელის სახელობის კერძო კოლეჯის გუნდის მოსწავლეთა შედეგები ჟაუტიკოვის სახ. მე-11 საერთაშორისო ოლიმპიადაზე მათემატიკაში, ფიზიკასა და ინფორმატიკაში (ყაზახეთი, ალმათი, 11-17 იანვარი, 2015 წელ

თბილისის დემირელის სახელობის კერძო კოლეჯის გუნდის მოსწავლეთა შედეგები ჟაუტიკოვის სახ. მე-11 საერთაშორისო ოლიმპიადაზე მათემატიკაში, ფიზიკასა და ინფორმატიკაში  (ყაზახეთი, ალმათი, 11-17 იანვარი, 2015 წელ