შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული კონკურსების დაჯილდოვება

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული კონკურსების დაჯილდოვება