რომელი გამოცდა?

ზოგადი ინგლისური

ჩვენი გამოცდები გაძლევთ აუცილებელ უნარებს ინგლისური ენის ცოდნაში,დაგეხმარებათ გააუმჯობესოთ თქვენი შესაძლებლობები სამსახურისთვის,სწავლისთვის და მოგზაურობისთვის.სამი ჩვენი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული გამოცდის ვერსიები,რომლებიც გათვლილია სასკოლო ასაკის მოსწავლეთათვის და არის ნაწილი კემბრიჯის ინგლისურის გამოცდებისა.

როგორიც არ უნდა იყოს თქვენი მიზანი და ინგლისური ენის ცოდნის დონე ჩვენ შეგირჩევთ შესაბამის გამოცდას.

Key (KET)სკოლებისათვის:

ის გვიჩვენებს, რომ მოსწავლეს შეუძლია

 • გაიგოს და გამოიყენოს ძირითადი ფრაზები და გამონათქვამები
 • გაიგოს მარტივი წერითი უნარ-ჩვევები
 • გააცნოს საკუთარი თავი და უპასუხოს მარტივ შეკითხვებს
 • შეეძლოს ურთიერთობა ინგლისურად საბაზისო დონეზე

რატომ უნდა ავირჩიოთ კემბრიჯის ინგლისური

 • ეხმარება მოსწავლეებს შეიძინონ ინგლისური ენის ის დონე,რომელიც მათ გამოადგებათ სასწავლო,სამუშაო,სახლის თუ მის ფარგლებს გარეთ გარემოში.
 • ადვილად იყოს ინტეგრირებული სასკოლო სასწავლო გეგმაში.
 • ყოველგვარი მხარდაჭერა,როგორც გამოცდების მომზადებისთვის,ასევე ადმინისტრაციულად

საკვანძო ფაქტები

CEFR დონე: A2

ტესტი ფორმატი: კომპიუტერი ან ქაღალდი

კითხვითი,წერითი,მოსმენისა და საუბრის ნაწილი.კითხვა,წერა და მოსმენა ტარდება ერთსა და იმავე დღეს,ხოლო სასაუბრო გამოცდა შესაძლებელი ჩატარდეს სხვა დღეს.

გამოცდების ხანგრძლივობა: დაახლოებით 2 საათი

(PET) გამოცდა

ეს დონე მოიცავს კვალიფიკაციას,რომელიც გვიჩვენებს,რომ მოსწავლემ გაიარა საბაზისო დონე და შეუძლია პრაქტიკაში გამოიყენოს იგი.

(PET) გამოცდა ადასტურებს,რომ მოსწავლეს შეუძლია:

 • წაიკითხოს მარტივი სახელმძღვანელოები და სტატიები ინგლისურად
 • მიმოწერა ჰქონდეს წერილებისა თუ ელ-ფოსტის მეშვეობით
 • გაიგოს ფაქტობრივი ინფორმაცია
 • შეძლოს საკუთარი ემოციისა თუ აზრის გამოხატვა ინგლისურ ენაზე.

რატომ უნდა აირჩიოთ კემბრიჯის ინგლისური: Preliminary for Schools

ადვილად იყოს ინტეგრირებული სასკოლო სასწავლო გეგმაში.

მთელი რიგი იმ გამოცდებისა,რომელსაც ვთავაზობთ მოსწავლეებს

სრული მხარდაჭერა როგორც გამოცდების მომზადებაში,ასევე ადმინისტრაციულ საკითხებში

 • საკვანძოფაქტები
 • CEFR დონე: B1
 • ტესტისფორმატი: კომპიუტერიანქაღალდი

კითხვითი,წერითი,მოსმენისა და საუბრის ნაწილი.კითხვა,წერა და მოსმენა ტარდება ერთსა და იმავე დღეს,ხოლო სასაუბრო გამოცდა შესაძლებელი ჩატარდეს სხვა დღეს.

გამოცდების ხანგრძლივობა: დაახლოებით 2 საათი 20 წუთი

FCE სკოლებისთვის

კემბრიჯისინგლისური: (FCE) მოსწავლეს აძლევს საშუალებას დაამყაროს კომუნიკაცია ინგლისურ ენაზე ინგლისურენოვან გარემოში.

კემბრიჯის ინგლისური: FCEსკოლებისთვის საშუალებით მოსწავლეებს შეუძლიათ:

 • ეფექტურად დაამყარონ ურთიერთობები,გამოთქვან მოსაზრებები და მოიყვანონ არგუმენტები
 • წერონ გარკვევით და დეტალურად, შეძლონ საკუთარი მოსაზრებების,დადებითი და უარყოფითი მხარეების წარმოდგენა ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით.
 • წერონ წერილები,ანგარიშები,მოთხრობები და უამრავი სხვა სახის ტექსტები.
 • რატომ უნდა აირჩიოთ კემბრიჯის ინგლისური: FCE სკოლებისთვის:

ადვილად იყოს ინტეგრირებული სასკოლო სასწავლო გეგმაში.

არის ნაწილი მთელი რიგი იმ ზოგადი ინგლისური ენის გამოცდებისა,რომელსაც ვთავაზობთ მოსწავლეებს

სრული მხარდაჭერა როგორც გამოცდების მომზადებაში,ასევე ადმინისტრაციულ საკითხებში

მოსწავლეებს აქვთ საშუალება მოიპოვონ კვალიფიკაცია,რომელიც აღიარებულია მსოფლიოში.

საკვანძოფაქტები

CEFR დონე: B2

ქულები: 160-190

ტესტისფორმატი: კომპიუტერიანქაღალდი

კითხვითი,წერითი,მოსმენისა და საუბრის ნაწილი.კითხვა,წერა და მოსმენა ტარდება ერთსა და იმავე დღეს,ხოლო სასაუბრო გამოცდა შესაძლებელი ჩატარდეს სხვა დღეს.

გამოცდისხანგრძლივობა: 3.5 საათი

FCE-ზოგადი ინფორმაცია

კემბრიჯის ინგლისური: FCEსერტიფიკატი მოგცემთ საშუალებას იცხოვროთ და იმუშაოთ დამოუკიდებლად ინგლისურენოვან ქვეყანაში და მიიღოთ განათლება ინგლისურ ენაზე.

 • ეფექტურად დაამყაროთ ურთიერთობა ინგლისურ ენაზე,გამოთქვათ თქვენი აზრი და მოიყვანოთ არგუმენტები
 • თვალყური ადევნოთ ახალ ამბებს
 • წერონ გარკვევით და დეტალურად შეძლონ საკუთარი მოსაზრებების,დადებითი და უარყოფითი მხარეების წარმოდგენა ამა თუ იმ საკითხთან დაკაკავშირებით.
 • წერონ წერილები,ანგარიშები,მოთხრობები და უამრავი სხვა სახის ტექსტები.
 • რატომ უნდა აირჩიოთ კემბრიჯის ინგლისური:
 • მოქმედებს ინგლისურენოვან ქვეყნებში გამოცდებზე და კურსებზე ჩასაბარებლად.
 • საბაკალავრო პროგრამებისთვის არაინგლისურენოვან ქვეყნებში.

საკვანძოფაქტები

CEFR დონე: B2

ქულები: 160-190

ტესტისფორმატი: კომპიუტერიანქაღალდი

კითხვითი,წერითი,მოსმენისა და საუბრის ნაწილი.კითხვა,წერა და მოსმენა ტარდება ერთსა და იმავე დღეს,ხოლო სასაუბრო გამოცდა შესაძლებელი ჩატარდეს სხვა დღეს.

გამოცდისხანგრძლივობა: 3.5 საათი

ახალბედა შემსწავლებლები

ინგლისური ენის სწავლების მოგზაურობა

კემბრიჯის ინგლისური: დამწყები( YLE Starters)არის პირველი კემბრიჯის ინგლისურის სამი გამოცდიდან: ახალბედა შემსწავლებლები( YLE) ტესტები ბავშვებისათვის: ყოველდღიური სალაპარაკო თუ წერითი უნარ-ჩვევების გასაუმჯობესებლად საუკეთესო გზა.

გამოცდის მიზანია შეაფასოს შვიდიდან თორმეტ წლამდე ბავშვების ცოდნის დონე ინგლისურ ენაში.

Starters გამოცდა

იმათთვის,ვინც მხოლოდ იწყებს ინგლისური ენის შესწავლას.

დაეხმარება თქვენს შვილს გადადგას მისი პირველი ნაბიჯი,იმისათვის რომ:

 • ადვილად გაიგოს ძირითადი ინფორმაცია ინტერნეტიდან
 • შეძლოს წიგნების,ფილმებისა თუ სიმღერების გააზრება ინგლისურ ენაზე
 • შეიძინოს მეტი მეგობარი

რატომ უნდა აირჩიოთ კემბრიჯის ინგლისური :Starters

Starters:

 • ყველა ბავშვი ,რომელიც მიიღებს მონაწილეობას კემბრიჯის ინგლისურის გამოცდებში,მიიღებს შესაბამის სერტიფიკატს.
 • ტესტი შეიცავს რეალურ,ცხოვრებასთან მორგებულ სიტუაციურ საკითხებს.
 • ტესტი მოიცავს როგორც ბრიტანულ ინგლისურს,ასევე ამერიკულ ინგლისურს.

საკვანძოფაქტები

CEFR დონე: Pre-დონე A1

ტესტისფორმატი: კომპიუტერიანქაღალდი

კითხვითი,წერითი,მოსმენისა და საუბრის ნაწილი.კითხვა,წერა და მოსმენა ტარდება ერთსა და იმავე დღეს,ხოლო სასაუბრო გამოცდა შესაძლებელი ჩატარდეს სხვა დღეს.

ტესტისხანგრძლივობა: 45 წუთი

Movers

შემდეგი ნაბიჯი ბავშვისთვის ინგლისური ენის შესწავლისა

Cambridge English: Movers (YLE Movers)-არის მესამე იმ სამი გამოცდისაგან:

საუკეთესო საშუალება ბავშვს გაეცნოს ყოველდღიურ სალაპარაკო და წერილობით ინგლისურს,შესძინოს მათ თავდაჯერებულობა და ინგლისური ენის გაღრმავება.

ტესტი შედგება ნაცნობი თემებისაგან,რომელიც ბავშვს დაეხმარება ყოველდღიური სალაპარაკო თუ წერითი უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებაში.

Cambridge English: Moversთქვენს შვილს დაემარება:

 • უკეთ გაიგოს ზოგადი ინსტრუქციები და მონაწილეობა მიიღოს მარტივ დისკუსიებში
 • უკეთ გაიგოს ზოგადი ჩანაწერები,ინსტრუქციები და ინფორმაცია
 • შეავსოს ზოგადი ფორმები და აწარმოოს ჩანაწერები,მათ შორის თარიღები და დრო.

რატომ უნდა ავირჩიოთ კემბრიჯის ინგლისური:Movers:

 • ყველა ბავშვი ,რომელიც მიიღებს მონაწილეობას კემბრიჯის ინგლისურის გამოცდებში,მიიღებს შესაბამის სერტიფიკატს.
 • ტესტი შეიცავს რეალურ,ცხოვრებასთან მორგებულ სიტუაციურ საკითხებს.
 • ტესტი მოიცავს როგორც ბრიტანულ ინგლისურს,ასევე ამერიკულ ინგლისურს.

საკვანძოფაქტები

CEFR დონე: A1

ტესტის ფორმატი: კომპიუტერი ან ქაღალდი

ნაწილების რაოდენობა: 3 (ეს მოსმენა, კითხვა-წერა, საუბარი. წერითი გამოცდები ტარდება იმავე დღეს. საუბრის ნაწილი შეიძლება იყოს სხვა დღეს.)

ტესტისხანგრძლივობა: 1 საათი

Flyers

ჩვენი მესამე სახალისო ტესტირება ბავშვებისათვის

Cambridge English: Flyers (YLE Flyers)- მესამე ტესტი კემბრიჯის ინგლისურის სამი ტესტიდან.

საუკეთესო საშუალება ბავშვისთვის გაეცნოს ყოველდღიურ სალაპარაკო და წერილობით ინგლისურს,შესძინოს მათ თავდაჯერებულობა და ინგლისური ენის გაღრმავება.

ტესტი შედგება ნაცნობი თემებისაგან,რომელიც ბავშვს დაეხმარება ბავშვს ყოველდღიური სალაპარაკო თუ წერითი უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებაში.

Cambridge English: Flyersთქვენს შვილს დაეხმარება :

 • გაიგოს მარტივი ინგლისური
 • დაამყაროს ურთიერთობა ნაცნობ სიტუაციებში
 • გაიგოს და გამოიყენოს ზოგადი ფრაზები და გამონათქვამები
 • ურთიერთობა დაამყაროს ინგლისურ ენაზე ნელა და გარკვევით

რატომ უნდა ავირჩიოთ Cambridge English: Flyers

 • ყველა ბავშვი ,რომელიც მიიღებს მონაწილეობას კემბრიჯის ინგლისურის გამოცდებში,მიიღებს შესაბამის სერტიფიკატს.
 • ტესტი შეიცავს რეალურ,ცხოვრებასთან მორგებულ სიტუაციურ საკითხებს.
 • ტესტი მოიცავს როგორც ბრიტანულ ინგლისურს,ასევე ამერიკულ ინგლისურს.

საკვანძოფაქტები

CEFR დონე: A2

კითხვითი,წერითი,მოსმენისა და საუბრის ნაწილი.კითხვა,წერა და მოსმენა ტარდება ერთსა და იმავე დღეს,ხოლო სასაუბრო გამოცდა შესაძლებელი ჩატარდეს სხვა დღეს.

ტესტიხანგრძლივობა: დაახლოებით 1 საათი 15 წუთი

სწავლების უნარის გამოცდა (TKT)

დაამტკიცეთ თქვენი EFL სწავლების ცოდნა მოქნილი, საერთაშორისოდ აღიარებული ტესტების მეშვეობით

TKTგეხმარება განვითარდე, როგორც მასწავლებელი. ეს არის იდეალური,მათთვის ვისაც სურს დაამტკიცოს მისი ცოდნის დონე ყველამხვრივ აღიარებული სერტიფიკატის მეშვეობით.

TKT არის მოდულარული სწავლების მოქნილი კვალიფიკაციის დონე,რომელიც გაძლევთ საშუალებას შეამოწმოს თქვენი სწავლის დონე კონკრეტულ სფეროში. ნებისმიერი მოდულის დასრულებისას თქვენ მიიღებთ Cambridge English-ის შესაბამის სერტიფიკატს.

TKT-ის დასრულების შემდეგ თქვენ შეგეძლებათ გაიაროთ სხვა კურსებიც, როგორებიცაა: ICELT დ აDelta.

TKT-ის სერტიფიკათთან ერთად თქვენ :

 • იცნობთ სხვადასხვა სახის მეთოდოლოგიას
 • იცით, თუ როგორ უნდა გამოიყენოთ სწავლების რესურსები ეფექტურად
 • იცით,თუ როგორ უნდა დაგეგმოთ საგაკვეთილო პროცესი
 • შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვადასხვა კლასის მართვის მეთოდები სხვადასხვა საჭიროებებისთვის
 • რატომ უნდა აირჩიოთ TKT:
 • საყოველთაოდ აღიარებული სერტიფიკატი,რომელიც მიღებულია 60 ქვეყანაში
 • სწავლება მიმდინარეობს როგორც დამოუკიდებლად,ასევე პირისპირ და ონლაინ კურსების საშუალებით.

საკვანძოფაქტები

ფორმატი: ტესტების მრავალრიცხოვანი არჩევანი

შეფასება:ქაღალდისტიპის ტესტები

რამოდულებიახელმისაწვდომი?

თქვენშეგიძლიათაირჩიოთ ნებისმიერი სახის TKT მოდულებისგან.

ძირითადიმოდული 1-3

 • TKT მოდული 1: ენისსწავლება
 • TKT მოდული 2: ენისსწავლებისდაგეგმვა
 • TKT მოდული 3: აუდიტორიისმართვა