უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაბარება

უმაღლესი სასწავლებლები

კოლეჯის კურსდამთავრებულთა 100%- ყოველ წელს ირიცხება საქართველოს საუკეთესო უმაღლეს სასწავლებლებში.

2013 სასწავლო წლის მონაცემებით
IBSU-ში - 19 მოსწავლე სწავლობს ,
 ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში --- 8 მოსწავლე, 
თავისუფალ უნივერსიტეტში - 5 მოსწავლე.