ზამთრისა და ზაფხულის პროგრამირების ბანაკები

ზამთრისა და ზაფხულის პროგრამირების ბანაკები

მოსწავლეებმა უნდა აირჩიონ ჩამოთვლილი კურსებიდან

პროგრამირების საშაბათო სკოლა

პროგრამირების ზამთრის ბანაკი

პროგრამირების ზაფხულის ბანაკი

დამატებითი ინფორმაციისთვის