რობოტიკის კლუბი

რობოტიკის კლუბი

რობოტიკის კლუბის მიზანია აამაღლოს სტუდენტთა ენთუზიაზმი და ცოდნა რობოტიკის სფეროსადმი, უზრუნველყოს ისინი რობოტების დიზაინის, შექმნისა და დაპროგრამირების პრაქტიკული და პრავალდისციპლინარული გამოცდილებით.