ფინალური გამოცდები

ფინალური გამოცდები

დემირელის კერძო კოლეჯი ატარებს საატესტატო გამოცდებს. V-XI კლასის მოსწავლეები ყოველი სემესტრის ბოლოს აბარებენ გამოცდებს. გამოცდების მიზანია შეფასდეს თითოეული მოსწავლის აკადემიური მოსწრების დონე ამა თუ იმ საგანში.

2015-2016 წლის პირველი სემესტრის ფინალური გამოცდები ჩატარდება 30 მაისიდან 3 ივნისამდე. გამოცდები გაგრძელდება 09:30-დან 14:00 საათამდე.

გისურვებთ წარმატებას!