სკოლა (10)

ღია გაკვეთილი დაწყებითი საფეხურის კლასში
ქართული ენის VIII რესპუბლიკური ოლიმპიადა
ზამთრის კომპიუტერული სკოლა 2015
რუსული ენის  დღეები
ნატალია ჭიჭინაძე კავკასიის ჩემპიონი
ტრენინგი  თემაზე - ,,როგორ იწერება წარმატეული პროექტი“